Ikke alle bryder sig om ravsmykker ! Men mange af mine kunder finder naturhistorien bag ravet meget interssant, hvor gammelt er rav`et, hvor kommer det fra, hvad er det lavet af, hvor finder man det, hvordan ved man at det er rav ? – og mange, mange flere spørgsmål kan du nu få svar på i mit lille ravmuseum, som jeg har lavet for mit publikums skyld. Her kan du se de helt specielle stykker med et eller flere insekter i, med plantedele og andre ting som er blevet opsamlet i den dengang flydende harpiks.

Du vil også kunne se noget tilsvarende om Jet`en – se under dette punkt på hjemmesiden (Jet)

Under udarbejdelse er et stort banner med et historist flashback helt tilbage til Jordens skabelse- Man kan se livets opstandelse og udvikling over en tidslinie fra for 5,4 mia- år sden og hen over Jet`en og ravet`s tidsalder og til nutiden- Jeg har forsøgt at skabe en vis indsigt og forstëlse for hvor unik dels Jet`en og ravet er er, men i det hele taget hvor hvor kort tid menneskeheden har været på Jorden, sammenlignet med de første organismer der opstod på jordens overflade.

Da både Jet og rav er fossile materialer har jeg samlet masser af spændende fossiler sammen i mit minimuseum, som du sammen med spændende stenarter mv. kan nyde med en kop kaffe eller et glas vin i hånden !